Rr.Kuvendi Arberit,Ferizaj,Kosove

Tabela Objekti V Kompleksi I

 

 

OBJEKTI V KOMPLEKSI I

Blloku-A Blloku-B
 801-A
S=88.39m2
 802-A 803-A
S=189.15
 804-A
S=78.79
 805-A
S=126.91
 806-A
59.68m2
 801-B
S=117.63m2
 802-B
S=116.33m2
 803-B
S=126.62m2
 804-B
S=98.25
 805-B
S=88.74m2
 701-A
S=88.39m2
 702-A
S=m2
 703-A
S=84.24m2
 704-A
S=78.79
 705-A
S=126.91
 706-A
59.68m2
 701-B
S=117.63m2
 702-B
S=116.33m2
 703-B
S=126.62m2
 704-B
S=98.25
 705-B
S=88.74m2
 601-A
S=88.39m2
 602-A  603-A
S=84.24m2
 604-A
S=78.79m2
 605-A
S=126.91
 606-A
S=59.68m2
 601-B
S=117.63m2
 602-B
S=116.33m2
 603-B
S=126.62m2
 604-B
S=98.25m2
 605-B
S=88.74m2
 501-A
S=88.39m2
 502-A  503-A
S=84.24m2
 504-A
S=78.79m2
 505-A
S=126.91
 506-A
S=59.68m2
 501-B
S=117.63m2
 502-B
S=116.33m2
 503-B
S=126.62m2
 504-B
S=98.25
 505-B
S=88.74m2
 401-A
S=88.39m2
 402-A
S=130.17m2
 404-A
S=78.79m2
 405-A
S=126.91
 406-A
S=59.68m2
 401-B
S=117.63m2
 402-B
S=116.33m2
 403-B
S=126.62m2
 404-B
S=98.25
 405-B
S=88.74m2
 301-A
S=88.39m2
 302-A
S=99.42m2
 303-A
S=84.24m2
 304-A
S=78.79m2
 305-A
S=126.91m2
 306-A
S=59.68m2
 301-B
S=117.63m2
 302-B
S=116.33m2
 303-B
S=126.62m2
 >304-B
S=98.25
 305-B
S=88.74m2
 201-A  202-A
S=130.17m2
 204-A
S=78.79m2
 205-A
S=126.91m2
 206-A
S=59.68m2
 201-B
S=117.63m2
 202-B
S=116.33m2
 203-B
S=126.62m2
 204-B
S=98.25
 205-B
S=88.74m2
 101-A
S=88.39m2
 102-A
S=99.42m2
 103-A
S=84.24m2
 104-A
S=78.79m2
 105-A
S=126.91m2
 106-A
S=59.68m2
 101-B
S=117.63m2
 102-B
S=116.33m2
 103-B
S=126.62m2
 104-B
S=98.25m2
 105-B
S=88.74m2
Vertikalja-I-A Vertikalja-II-A Verikalja-III-A Vertikalaj-IV-A Vertikalja-V-A Vertikalja-VI-A  001-B
S=117.63m2
 002-B
S=116.33m2
 003-B
S=126.62m2
 004-B
S=98.25m2
 005-B
129.71m2
Afarizem
S=279.70m2
Afarizem
S=40.39m2
Verikalja-I-B Vertikalaj-II-B Vertikalja-III-B Vertikalaj-IV-B Vertikalaj-V-B

 

Vërejtje: Banesat të hijezuara janë të Shitura