Rr.Kuvendi Arberit,Ferizaj,Kosove

Qëllimi ynë i përditshëm nuk është vetëm të ndërtojmë. Ndërtimi për ne është mjeti që na çon tek krijimi dhe forcimi i vlerave tona si individë dhe sigurisht si kompani. Çdo dite e shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë.

 MIRËSEVINI NË WEB FAQEN E VIZIONI – SNdërmarrja Projektuese Ndërtimore “VIZIONI-S” SHPK në Ferizaj është ndërmarrje vendore e themeluar në vitin 2005 e cila deri tani ka realizuar me sukses tri komplekse banimi që kanë 10 ndërtesa me 523 njësi banimi , 65 njësi afariste dhe 234 parkingje dhe 469 minidepo.

Në kompleksin Gjilan janë projektuar tri lamela-blloqe me gjithsejtë 78 njësi banimi, mbi 2000m² sipërfaqe afariste dhe 152 parkingje të brendshme dhe të jashtme. Në Bllokun e parë punët kanë përfunduar dhe kanë filluar punët në Bllokun e dytë dhe të tretë.

Qëllimi ynë i përditshëm nuk është vetëm të ndërtojmë. Ndërtimi për ne është mjeti që na çon tek krijimi dhe forcimi i vlerave tona si individë dhe sigurisht si kompani. Çdo dite e shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë.

 

 

Të zgjedhësh me të mirën është një diferencim që të çon një hap përpara të tjerëve!

[cool-timeline layout=”default” animation=”none” date-format=”F j” icons=”YES” show-posts=”20″]